Avantajele
Investițiilor
MARI în orașe
mici și mijlocii

Alexandria, Parc Industrial și Oportunități de Business

SERVICII

ALEXANDRIA BUSINESS PARK

Oportunitate de investiții

Toate proiectele de implementare a acestor utilități sunt în desfășurare în diferite stagii de realizare.

Pavilion multifuncțional

Parcul va dispune de un pavilion
multifuncțional (P+1E) și pentru servicii
suport.

Etaj parțial

Spaţii de birouri de închiriat pentru operatori privaţi capabili să asigure serviciile suport necesare dezvoltării activităţilor productive.

GALERIE

ALEXANDRIA BUSINESS PARK

18,67 ha

Suprafaţa totală a Parcului Industrial, incluzând căi de acces, spaţii verzi, spații administrative şi de deservire a infrastructurii urban edilitare şi industriale cu care este echipat parcul în sistem distribuit, la nivelul fiecărei parcele, este de 18,67 ha.